Key Service – Aplicaţie software

Key-Service-320x171Plecând de la nomenclatoarele de beneficiari şi persoane de contact, incluzând baze de date de echipamente în service, Key Service permite configurarea, planificarea, urmărirea şi raportarea activităţilor desfăşurate pentru rezolvarea apelurilor de service.

Aplicaţia software include un sistem de rapoarte oferit direct în interfaţă precum şi rapoarte adiţionale tipăribile, generate în format Microsoft Word sau html.

Utilizarea rapoartelor în format Word sau html permite utilizatorilor personalizări facile ale aspectului general. Exemplu: font-uri, culori, adăugare de imagini (logo companie) etc.

Interfaţa aplicaţiei urmăreşte standardele în industrie fiind familiară şi uşor de utilizat.

Key Service - Detaliu clientKey Service - Detaliu apelKey Service - Detaliu produsKey Service - Detaliu contract

 

 

 

Key Service

Gestiune Service

 • Licenţă perpetuă
 • Clienţi şi Contracte
 • Articole şi Servicii
 • Produse şi Apeluri Service
 • Bază de Cunoştinţe
 • Multe altele…
de la 152 €
Listă Preţuri

Solicită demo

Key Soft vă oferă posibilitatea de a testa online aplicaţia Key Service. Baza de date demo este preconfigurată şi include înregistrări pentru teste. Este cea mai simplă metodă pentru a verifica dacă aplicaţia corespunde necesităţilor dumneavoastră.

Formular solicitare demo

Selecteaza Aplicatia*:

Nivelul de securitate la acces este configurabil. Administratorul aplicaţiei software are posibilitatea de a restricţiona accesul utilizatorilor la meniurile aplicaţiei. De asemenea, accesul poate fi restricţionat la nivel de buton al interfeţei. Se poate restrictiona accesul la functionalităţi precum: export date, adăugare înregistrări, ştergere înregistrări, etc. Setările de securitate pot fi aplicate la nivel de utilizator sau grup de utilizatori.

Prin utilizarea unui sistem de baze de date relaţionale precum şi prin restricţii logice, este asigurată consistenţa şi coerenţa datelor. De asemenea aplicaţia utilizează sistemul “one time data entry” (introducerea datelor o singură dată). Exemplu: Informaţiile cu privire la Beneficiar sunt introduse o singură dată în sistem şi reutilizate ori de câte ori este nevoie. La fel este cazul articolelor (produse şi/ sau servicii) pe care firma le utilizează.

Standard, aplicaţia transmite notificări către responsabilul de zonă în coada căruia a fost adăugată o nouă solicitare.  Notificările se transmit la alocarea, ştergerea sau realocarea apelului de service.

De asemenea, aplicaţia transmite notificări în avans cu privire la produsele în service a căror garanţie urmează să expire. Zona de configurări permite definirea grupului de utilizatori ce va fi notificat.

Module componente

Configurări/ Administrare

Pe lângă uşurinţa deosebita în utilizare, Key Service este extrem de flexibilă. Aveţi posibilitatea de a modela activitatea firmei dumneavoastră configurând o gamă largă de parametri:

 • Utilizatori;
 • Grupuri de utilizatori;
 • Drepturi utilizatori – drepturi de accesare meniuri;
 • Drepturi utilizatori – drepturi de acces la butoane;
 • Modele de notificări – modulul permite personalizarea textului transmis prin notificare;
 • Ţări, regiuni, judeţe, localităţi. O localitate aparţine unui judeţ care aparţine unei regiuni care aparţine unei ţări. Operatorul va selecta localitatea iar aplicaţia va completa celelalte informaţii;
 • Tipuri de adrese (exemplu: sediu, punct de lucru);
 • Grupe produse (articole);
 • Linii de produse (articole);
 • Unităţi de măsură;
 • Beneficiari;
 • Sistem de codificare automată:
  • Articole;
  • Produse service;
  • Apeluri service;
  • Contracte.
 • Tipuri apeluri service;
 • Stări apeluri service;
 • Angajaţi service:
  • Nume;
  • Poziţie;
  • Avize.
 • Identificare produs: Corespunde / Nu corespunde;
 • Cerinţe exploatare:
  • Respectat;
  • Nu s-au respectat;
  • Alte situaţii.
 • Tipuri de garanţie;
 • Tipuri de severitate:
  • Denumire;
  • Culoare pentru afişare în lista de apeluri service.
 • Timpi de răspuns şi timpi de remediere;
 • Contacte;
 • Parametri pentru notificarea de expirare garanţie:
  • Grup ce va fi notificat (selecţie din lista de grupuri de utilizatori);
  • Număr zile în avans (cu câte zile înainte de expirare va fi transmisă notificarea).
 • Preferinţe utilizator:
  • Modificare parolă;
  • Setare prescurtări pentru acces la meniuri (shortcut).
 • Categorii Bază de Cunoştinţe;
 • Modele drepturi de acces:
  • Clienţi;
  • Bază de Cunoştinţe.

Beneficiari / Clienţi

 • Informaţii generale de contact;
 • Submodul: Lista articolelor aflate în service;
 • Submodul: Listă apeluri service;
 • Submodul: Lista persoanelor de contact;
 • Submodul: Lista de adrese (locaţii).

Produse service

Următoarele elemente caracterizează baza instalată (produsele înregistrate în service):

 • Articol: selector din lista de articole;
 • Denumire;
 • Serial;
 • Beneficiar;
 • Locaţie;
 • Tip garanţie;
 • Data înregistrării – start perioadă de garanţie;
 • Dată expirare garanţie – conform tipului de garanţie;
 • Submodul: Listă apeluri service finalizate şi/ sau programate;
 • Submodul: Documente;
 • Submodul Note.

Contracte

Următoarele elemente caracterizează contractele:

 • Cod – generat automat de aplicaţie;
 • Client;
 • Dată start, dată finalizare;
 • Descriere;
 • Submodul: Timpi de răspuns şi timpi de remediere: Prioritar faţă de timpii de răspuns definiţi în zona de configurare;
 • Submodul Note;
 • Submodul Documente.

Apeluri service

Următoarele elemente caracterizează apelurile de service:

 • Cod – generat automat de aplicaţie;
 • Tip: selector din nomenclator;
 • Severitate: selector;
 • Stare: selector din nomenclator de stări;
 • Sistem: selecţie din lista de produse în service;
 • Denumire sistem;
 • Serial sistem;
 • Data/ ora înregistrării (câmp completat automat de aplicaţie şi nemodificabil);
 • Data/ ora scadentă – completat automat conform contractului, dacă există, sau conform setărilor din zona de configurari;
 • Beneficiar (firma) selector din lista de firme;
 • Persoană de contact – selector din lista de persoane de contact;
 • Descriere apel;
 • Data/ ora planificată pentru intervenţie;
 • Data/ ora sosirii la locaţia Beneficiarului;
 • Durata intervenţiei;
 • Responsabil – selecţie utilizator Key Service;
 • Deviz: câmp bifă care se completează manual în cazul în care există un deviz pentru Apel.
 • Subcontractor: selecţie din lista de persoane de contact.
 • Moneda şi cursul de schimb pentru generare Deviz / Ofertă. Opţional.
 • Submodule:
  • Operaţii şi articole pentru generare Deviz (opţional). Selector din lista de articole;
  • Materiale utilizate. Selector din lista de articole;
  • Angajaţi Service (inginerii de service care au efectuat intervenţia – completat pe baza documentelor justificative);
  • Documente. Permite ataşarea oricărui document referitor la apelul de service. Exemplu: email, proces  verbal de constatare, alte documente referite;
  • Note. Permite ataşarea de scurte observaţii în format text;
  • Rezoluţie.
 • Tipărire:
  • Ordin de Lucru;
  • Deviz / Ofertă;
  • Fax către Beneficiar;
  • Fax către Subcontractor.
 • Email:
  • Beneficiar;
  • Subcontractor.

Baza de cunoştinţe

Pentru uşurarea activităţii şi integrarea rapidă a noilor angajaţi, Key Service pune la dispoziţie un modul pentru gestiunea cunoştinţelor (know how). Modulul permite fie ataşarea unor documente, fie înregistrarea unor adrese web care să ofere informaţii utile.

Următoarele elemente caracterizează modulul bază de cunoştinţe:

 • Denumire;
 • Categorie: selecţie din lista de categorii predefinite (zona configurări);
 • Adresa sit web (opţional): trimitere către o pagina web care oferă informaţia ;
 • Document (opţional): Document ataşat;
 • Cuvinte cheie;
 • Data la care a fost creat şi creatorul;
 • Data la care a fost modificat şi modificatorul (utilizatorul care a operat modificarea).

Acordare drepturi de acces la Client

Key Service permite administratorului de aplicaţie să ofere acces controlat la baza de date pentru client. Calitatea serviciilor oferite de firma dumneavoastră creşte semnificativ.

Reprezentantul clientului va avea acces restricţionat la aplicaţie astfel încât să poată accesa şi modifica informaţiile despre firma pe care o reprezintă, să poată adăuga direct în aplicaţie un nou apel de service, să poată urmări starea apelurilor proprii sau să aibă acces la Baza de cunoştinţe.

Rapoarte

O serie de rapoarte standard sunt oferite chiar prin intermediul modulelor aplicaţiei utilizând combinaţii de filtre.

Exemple:

 • Raport Beneficiari după: tip, domeniu de activitate, oraş, judeţ, regiune, ţară.
 • Raport persoane de contact după: tip, firmă.
 • Rapoarte Produse în service:
  • Raport produse cu data de început a garanţiei în perioada;
  • Raport produse cu data de expirare a garanţiei în perioada;
  • Raport produse după tipul de contract (garanţie);
  • Raport produse la beneficiarul “x”;
 • Rapoarte Apeluri service:
  • Raport apeluri cu severitatea “x”;
  • Raport apeluri de la beneficiarul “x”;
  • Raport apeluri aflate în starea “x”;
  • Raport apeluri alocate responsabilului “x”;
  • Raport apeluri închise/ deschise;
  • Raport apeluri de tipul “x” in perioada “y”;

Alte rapoarte disponibile:

 • Raport de activitate per angajat, per perioadă;
 • Raport produse per beneficiar şi număr de apeluri în perioadă. Permite stabilirea intervalului de zile în care s-au petrecut mai mult de “n” apeluri în perioada specificată, pentru acelaşi produs aflat la acelaşi beneficiar.

Export: Excel, csv, tab

De multe ori rapoartele prezentate de o aplicaţie software – deşi conţin informaţiile dorite de utilizator – nu oferă şi toate formele de prezentare dorite de acesta. De exemplu, o listă de facturi poate oferi totaluri generale, în timp ce utilizatorul doreşte subtotaluri pe zi.

De cele mai multe ori, pentru satisfacerea necesităţilor utilizatorului, se recurge la soluţia unei personalizări a aplicaţiei. Exemplu: dezvoltarea unui nou raport, cu dezavantajele de rigoare (timp şi resurse implicate, costuri, întreţinere ulterioară, etc.)

Pentru soluţionarea acestei probleme, Key Service permite ca informaţiile din orice listă a aplicaţiei (fie că este o listă de clienţi, de articole sau orice altă informaţie prezentată sub formă tabelară) să poată fi exportată în format .xls (Microsoft Excel) pentru ca utilizatorul să poată executa prelucrările dorite asupra informaţiilor.

Alte formate de export: .csv sau .tab.

Exportul se realizează pe bază de drepturi de acces, pentru a evita posibilitatea de extragere neautorizată a informaţiilor din baza de date.

Securitate – acces la informaţie

Key Service propune un sistem extins de drepturi de acces la informaţie sistem ce permite restricţionarea accesului la nivel de intrare de meniu. Spre exemplu: accesul la modulele de configurări poate fi restricţionat.

De asemenea, accesul poate fi restricţionat la nivel de buton funcţional al interfeţei. Exemplu: restricţionarea accesului la inserarea de noi date sau ştergerea datelor existente într-un modul; accesul la funcţionalitatea de export de date.

Drepturile pot fi acordate per utilizator sau per grup de utilizatori.

Funcţionalităţi adiţionale şi detalii tehnice

Vă invităm să consultaţi această listă: Aplicaţii dexgine – Funcţionalităţi comune şi detalii tehnice

Detalii produs

Denumire: , v 1.1.0
Autor:
Categorie: Productivitate
Descriere: Software ce permite configurarea, planificarea, urmărirea şi raportarea activităţilor desfaşurate pentru rezolvarea apelurilor de service.
Limbi: English, Romana
Publicat:
Sistem Operare: Windows Server 2000 sau mai recent, Windows XP sau mai recent,
Cerinte: SQL Server Express 2005 sau mai recent, SQL Server 2000 sau mai recent, MySQL 5.1 sau mai recent, PostgreSQL 8.0 sau mai recent, Oracle 10 sau mai recent
Pret: de la 152 EUR. Preturi
Disponibilitate: In stoc